FOTOGRAF ELISABET OMSÉN

Du Jag Vi

Ungdomars egna berättelser. Texterna har tillkommit i Bufff Stockholms skrivargrupp, en mötesplats för unga med frihetsberövade föräldrar. Med hjälp av inspirationsmaterial som litteratur, poesi och bilder har gruppen skrivit och pratat om sina erfarenheter.

Do not specify content here, it will be hidden due to Popup ”Anylink” option.