Kontakt

 

Frilansjournalist
Elisabet Omsén
elisabet@omsen.nu
mobil: 0733–506984
FB & Instagram: elisabetomsen

ElisabetOmsén

Som frilans började jag som fotograf, men har idag utvidgat verksamheten till att inkludera både text och form.
För de böcker jag publicerat har min roll varit som manusförfattare, redaktör, formgivare, fotograf och/eller projektledare.
Större delen av mitt yrkesliv har jag ägnat åt människor som lever i kriminalitet och/eller ett socialt utanförskap.
Min specialitet är personporträtt, där jag lämnar både text och bild.

Kandidatexamen 2016 i kriminologi vid Stockholms universitet.